Upphovsrätt
Vid Björn J:son Lindhs bortgång 2013 tillföll Björns upphovsrätter Kiki J:son Lindh.

Uppdateringar
Sajten uppdateras av Sissel J:son Lindh.

För att komma i kontakt med Kiki eller Sissel vänligen skicka ett meddelande till kontakt@bjornjsonlindh.se