Björn J:son Lindh, en briljant flöjtist och pianist, och en mycket uppskattad kompositör.

Med en omätlig genrebredd var Björn mannen bakom låttitlar som Brusa högre lilla å och Härifrån till evigheten men komponerade även klassiska verk, musik till andras album och musiken till ett 60-tal filmer såsom Mannen på taket och Jägarna. Vi har påbörjat en förteckning över Björns verk (se Biografi), men detta är långt ifrån en fullständig lista. Efter Björns bortgång 2013 startades en stipendiefond av intäkterna från utsålda konserter i Nora kyrka, Arvika och i Berwaldhallen. Stipendiefonden, Björn J:son Lindhs minnesfond, har som ändamål att årligen dela ut ett stipendium, J:son-stipendiet, till en ung instrumentalist och kompositör som arbetar genreöverskridande i Björn J:son Lindhs anda. Stipendiet, som delades ut för första gången i december 2015, är i första hand avsett att stödja och främja mottagarens fortsatta musikaliska utveckling.