Ansökan J:son-stipendiet

Vi tar emot ansökningar för 2017 års stipendium från 1 till 30 september.

INSTRUKTIONER inför ansökan till J:son-stipendiet 2017:

Till mejladressen jsonstipendiet@gmail.com ska du tidigast den 1 september och senast den 30 september 2017 skicka:

1) Ett mejl med dina person- och kontaktuppgifter samt övriga textuppgifter enligt nedanstående beskrivning. Som mejlets Ämne anger du ”Ansökan” + ditt tilltalsnamn och efternamn och dina 6 första siffror i personnumret (födelsedagen).  Ex: ”Ansökan Pernilla Bengtsson 900525”.

2) Komplettera ansökan med Ljudfil 1 enl. nedanstående beskrivning.
Döp filen till ditt tilltalsnamn och efternamn och dina 6 första siffror i personnumret + ”Ljud1”.
Ex: ”Pernilla Bengtsson 900525 Ljud1”.  Skicka filen till samma mejladress via t.ex. https://www.wetransfer.com eller https://sprend.com

3) Komplettera ansökan med Ljudfil 2 enl. nedanstående beskrivning.
Döp filen på samma sätt men avsluta med ”Ljud2”.

När du skickar ljudfilerna via någon av mejltjänsterna så ange också som ämne tilltalsnamn + efternamn + 6 första siffrorna i personnumret.

Kom ihåg, senast den 30 september 2017 vill vi ha din ansökan och dina ljudfiler.

Lycka till!

 

Kopiera gärna texten mellan de streckade linjerna nedan, klistra in i ditt mejl och fyll i dina uppgifter under rubrikerna!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – –
PERSON- och KONTAKTUPPGIFTER

Tilltalsnamn:
Efternamn:
Personnummer (ååmmdd-xxxx):

Bostadsadress (Gatuadress):
Postnummer och postort:

E-postadress:
Mobiltelefonnummer:

PRESENTATION (max 700 ord):
Skriv en presentation av dig själv – vem du är, musikalisk bakgrund och intresseområden, utbildningar och nuvarande verksamhet – samt hur ett eventuellt stipendium skulle kunna stödja och främja din fortsatta musikaliska utveckling.

 

REFERENSER:
Ange minst en referensperson med telefonnummer. Det kan t.ex. vara en tidigare eller nuvarande lärare.
NAMN OCH TELEFONNUMMER

 

PRODUKTIONSDATA FÖR LJUDFIL 1:
Ange/skriv ner kompositör, arrangör, eventuell textförfattare, medverkande musiker på respektive instrument, var inspelningen är gjord, inspelningstekniker m.m.

 

PRODUKTIONSDATA FÖR LJUDFIL 2:
Ange/skriv ner kompositör, arrangör, eventuell textförfattare, medverkande musiker på respektive instrument, var inspelningen är gjord, inspelningstekniker m.m.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – –

INFORMATION OM ARBETSPROV 

Skapa två ljudfiler där du presenterar dig som instrumentalist och kompositör.

Obs! Filerna ska vara av typen MP3 och får inte vara större än 10 Mb per fil.

1.Ljudfil 1: I detta arbetsprov framträder du med ditt huvudinstrument* och fokuserar på dig själv som Instrumentalist/solist. Musiken kan vara komponerad av dig eller någon annan. Det är också fritt vilka övriga musiker/sångare som medverkar men viktigt att ”vem som spelar vad” redovisas noggrant i produktionsdata.

2.Ljudfil 2: I detta arbetsprov ska du ha komponerat och arrangerat musiken helt själv. Fokus ska alltså vara på dig som Kompositör. Du kan medverka som instrumentalist i en övrigt fritt vald ensemble men kan också välja att avstå från att medverka på inspelningen. På samma sätt som i ljudfil 1 är det viktigt att ”vem som spelar vad” redovisas noggrant i produktionsdata.

* Om du anser dig ha fler huvudinstrument kan du antingen arrangera så att du spelar dessa i ljudfil 1 eller dela upp så att du även är instrumentalist/solist i ljudfil 2.

UPPLYSNINGAR

För eventuella frågor och ytterligare information, kontakta fondens sekretariat via jsonstipendiet@gmail.com